پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف

شعر و اداب پارسی

عناوین مطالب
- تو مانند زمستانی و برف سرد احساست ( اعظم خجسته )
- بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم ( اعظم خجسته )
- نیستم شاعر ولی می خوانی اشعار مرا( اعظم خجسته )
- گفتی:اگر می خواهی من را در بغل( اعظم خجسته )
- من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو ( اعظم خجسته )
- دیر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی ( اعظم خجسته )
- با قلب پر از حرمان ای دوست خدا حافظ ( اعظم خجسته )
- با یاد تو ای مرد کلام و سخن آید( اعظم خجسته )
- زندگی بشتافت، یا من؟( اعظم خجسته )
- ویرانه های یاد تورا گریه می کنم( اعظم خجسته )
- اکنون که وقت رفتن است ( اعظم خجسته )
- من زمستان وطن را یاد کردم ( اعظم خجسته )
- گریه ی انگور ها در جام ها ( اعظم خجسته )
- قدم هایم درون کوچه خاموشند( اعظم خجسته )
- به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی ( اعظم خجسته )
- وقتی که حالم خوب نیست( اعظم خجسته )
- همیشه خواب را دوست داشتم( اعظم خجسته )
- من گذشتم ز رَه خاطره ها ( اعظم خجسته )
- آه از این گردش چرخ فلک ( اعظم خجسته )
- تو دیر آمدی، سلام ( اعظم خجسته )
- مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته ( اعظم خجسته )
- سلام بهار را سلام،( اعظم خجسته )
- بازنشسته ها به گرد حوض باز نشسته اند( اعظم خجسته )
- چه روزها گذشته است( اعظم خجسته )
- نمیدانم به دنبال چه می گردم( اعظم خجسته )
- همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک( اعظم خجسته )
- ای صبح فرح افزا نوروز مبارک باد( اعظم خجسته )
- شاعر شعر زلالم،حرف ها و واژه هایم ( اعظم خجسته )
- آهِ من زندانی است( اعظم خجسته )
- عشقی درون سینه ی من راه می رود( اعظم خجسته )
- به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی( اعظم خجسته )
- در جاده ی ابریشم یک تیمور لنگی بود( اعظم خجسته )
- نگاه تو که از دو چشم مست ( اعظم خجسته )
- تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا( اعظم خجسته )
- تا تو هستی و غزل هست، من و تو هستیم( اعظم خجسته )
- دو زلف تورا من غزل می کنم( اعظم خجسته )
- به صحن بوستان آن عزیز( اعظم خجسته )
- وقتی که شام حجابی( اعظم خجسته )
- از پشت کوه های برجسته مثل موج( اعظم خجسته )
- در پس پرده غبار آیینه( اعظم خجسته )
- از این مردابک رویایی بیرون آ ( اعظم خجسته )
- قلب من و ساز تو قرین،ای چشمه( اعظم خجسته )
- آسمان در آب دریا خشک بود ( اعظم خجسته )
- در کنار کوچه ی عریان تابستان گرم ( اعظم خجسته )
- چو دامن غروب رنگ می شود( اعظم خجسته )
- من زمین تشنه ام آسمانم خواب باران ها ( اعظم خجسته )
- در امتداد یک شب بی خوابیی دگر ( اعظم خجسته )
- نسیم انتظار کیست؟( اعظم خجسته )
- لبخند تو بیدار کرد( اعظم خجسته )
- پیرمردی هر پگاهی گرد حوض خالی از آب( اعظم خجسته )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد