تبلیغات اینترنتیclose
در میان حوض آرام غروب( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


در میان حوض آرام غروب
عکس ماه در عمق آب
ماهیی اندر کنارش.
ناگهان
شست افتاد
ماه لرزید
 شکست
 پاره شد.
ماهی سالم بود
اما
در میان شست
 بیچاره شد.
...
آب آرام شد
ماه از نو شد پدید،
صد دریغا،
ماهی را دیگر کسی آنجا ندید.

 


اعظم خجسته

 

 

 


Мох ва мохй
Дар миёни хавзи ороми гуруб
Акси мох дар умки об
Мохие андар канораш
Ногахон
Шаст уфтод
Мох ларзид
 шикаст,   
пора шуд       
Мохй солим буд
Аммо
 Дар миёни шаст
бечора шуд   
....
Об ором шуд
Мох аз нав шуд падид
Сад дарего
Мохиро дигар касе он чо надид

 


Аъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1388/7/


 

 

برچسب ها : ,