تبلیغات اینترنتیclose
این طایفه احساس دل ما نشناسند، ( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

نشناسند

 

این طایفه احساس دل ما نشناسند،
بی درد مریضند، مداوا نشناسند.

بی خود شده اند از خود و بیگانه پرستند،
در خانه ی خود مادر و بابا نشناسند.

مرداب نشین گشته و درمانده و زارند،
امواج خروشنده ی دریا نشناسند.

از شرقی بریدند و به غربی نرسیدند،
رهگم زده اند، دیده ی بینا نشناسند.

در شهر ز همشهر به هر سو بگریزند،
در بادیه ها پهنه ی صحرا نشناسند.

خود چاره گر درد جهان بوده و امروز،
در چاره ی خود حکمت سینا نشناسند.

 


اعظم خجسته
 

 

 

 
Нашиносанд
 
Ин тоифа эхсоси дили мо нашиносанд
Бе дард маризанд, мудово нашиносанд

Бехуд шудаанд аз худу бегонапарастанд
Дар хонаи худ модару бобо нашиносанд

Мурдобнишин гаштаву дармондаву зоранд
Амвочи хурушандаи дарё нашиносанд

Аз шаркй буриданду ба гарбй нарасиданд
Рахгумзадаанд, дидаи бино нашиносанд

Дар шахр зи хамшахр ба хар су бигурезанд
Дар бодияхо пахнаи сахро нашиносанд

Худ чорагари дарди чахон будаву имруз
Дар чораи худ хикмати Сино нашиносанд

 


Аъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1387/8/

 

برچسب ها : ,