تبلیغات اینترنتیclose
یک منی در من به لب های شما عاشق شد است ( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

لب های شما

یک منی در من به لب های شما عاشق شد است
بی خبر از من به گپ های شما عاشق شداست.
این منی که در من است و نیست با من
میبرد من را ز "من" سوی شما
می کند دل را اسیر چشم و ابروی شما.
در شما من را ز من گم می کند
سینه را مجرای قلزم می کند.
این منی که
 دایما اندر کمین من بوده،
در لباس دوست اما بی ابا دشمن بوده.
 
این عجب را بین که اکنون
از مسیر قلب من بگذشته است،
این کلاغ از گوشه ی باغ و چمن بگذشته است.
 
آری، آری،
همچنانی کز تبسم
می شود افزوده پیوند دو لب
لطف لب های شما
کرده است من را به من نزدیک تر،
می شوم ایرانی تر،
می شوم تاجیک تر.

 


اعظم خجسته
 

 

 

 

 

 

Лабхои шумо

 Як мане дар ман ба лабхои шумо ошик шудаст
Бехабар аз ман ба гапхои шумо ошик шудаст
Ин мане, ки дар ман асту нест бо ман
Мебарад манро зи ман суи шумо
Мекунад дилро асири чашму абруи шумо
Дар шумо манро зи ман гум мекунад
Синаро мачрои Кулзум мекунад
 
Ин мане, ки доимо андар камини ман буда
Дар либоси дуст, аммо беибо душман буда
Ин ачабро бин, ки акнун
Аз масири калби ман бигзаштааст
Ин калог аз гушаи богу чаман бигзаштааст
Оре, оре
Хамчуноне к-аз табассум
Мешавад афзуда пайванди ду лаб
Лутфи лабхои шумо
Кардааст манро ба ман наздиктар
Мешавам иронитар
Мешавам точиктар

 

Аъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1387/8/

 

 


 

برچسب ها : ,