تبلیغات اینترنتیclose
می ریزد از لبان تو بس نازنین غزل،( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


زیباترین غزل

 

می ریزد از لبان تو بس نازنین غزل،
از آبشار موی تو تا بر زمین غزل.

تا سرخی لبان تو بر واژه ها رسید،
از حرف حرف واژه چکید انگبین غزل.

خیل نگاه مست تو از لانه پر گشود،
غاقل از آن که می نیگرد از کمین غزل.

مژگان چون سنان تو و- ابروی چون کمان،
نخچرگهی نموده اند این سرزمین غزل.

سرو سهی که می روی چون کبک خوش خرام،
ارزانی کرده نکهت خلد  برین غزل.

این شعر و وزن قافیه بلکل بهانه بود،
زیباتر از تو نیست گل، زیباترین غزل.

 

اعظم خجسته
 

 

 

 


Зеботарин газал

 

Мерезад аз лабони ту бас нозанин газал
Аз обшори муи ту то бар замин газал

То сурхии лабони ту бар вожахо расид
Аз харф - харфи вожа чакид ангубин газал

Хайли нигохи ту аз лона пар кушуд
Гофил аз он ки менигарад аз камин газал

Мижгони чун синони ту в-абруи чун камон
Нахчиргахе намудаанд ин сарзамин газал

Сарви сихй, ки меравй чун кабки хушхиром
Арзонй карда накхати хулди барин газал

Ин вазну шеърукофия танхо бахона буд
Зеботар аз ту нест, гул,зеботарин газал

 

Аъзам Хучаста
 
http://doriush.persianblog.ir/1387/7

 


     

برچسب ها : ,