تبلیغات اینترنتیclose
فیض بهار و نکهت ریحانم آرزوست( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


فیض بهار و  نکهت  ریحانم   آرزوست
صوت هزار و  نغمه    بارانم   آزروست.

از جام  مولوی  پیکی  به  من بده
مستی  تلخ  باده ی  عرفانم  آرزوست 

از  باده  لاله گل  کند  اندر قبای  برف
آن  لاله زار  احمر  رقصانم  آرزوست

از  باده  عقل  بشکفد  اندر   عبای  تن
با  این  شکوفه  حلقه  مستانم  آرزوست

از  باده  عشق  رو  زند  از  عمق  رود  دل
آن  عشق  پاک  حضرت  سلطانم  آرزوست

از  باده  وا  شود  همی  قفل  زبان  لال
مفتاح  بند  و  نرده    زندانم   آرزوست

آن  باده را  مباد که  این  صوفی  دهد  به  باد
کان منشای  سعادت  و  احسانم  آرزوست

آن  باده را  بیار  ساقی  بر  جام  من  بریز
بر  من  بده  که مستی  و  عصیانم  آرزوست...

 


اعظم خجسته

 

 


Файзи бахору накхати райхонам орзуст
Савти хазору нагмаи боронам орзуст

Аз чоми Мавлави пайке ба ман бидех
Мастии талхи бодаи ирфонам орзуст

З-он бода лола гул кунад надар кабои барф
Он лолазори ахмари раксонам орзуст

Аз бода акл бишкуфад андар абои тан
Бо ин шукуфа халкаи мастонам орзуст

Аз бода ишк ру занад аз умки руди дил
Он ишки поки Хазрати Султонам орзуст

Аз бода во шавад хаме куфли забони  лол
Мифтохи банду нардаи зиндонам орзуст

Он бодаро мабод ки ин суфи дихад ба бод
К-ин маншаи саодату эхсонам орзуст

Он бодаро биёр соки бар чоми ман бирез
Бар ман бидех ки мастиву исёнам орзуст

 

Аъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1386/8

 

برچسب ها : ,