تبلیغات اینترنتیclose
باد می آيد چه ساکت( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


باد می آيد

**
باد  می آيد
باد می آيد چه  ساکت
بی صدا خاموش خاموش
از  قدم هايش  خزانی  می نلزد
از نفس هايش نسيمی می نخندد
پنجه اش  دروازه هارا  می نکوبد
دامنش گردو غبار کوچه هارا می نروبد
...باد می آيد
بی صدا می آيد اين باد
گويا که می نه آيد
ای  عزيزان  حکمت اين  باد  در  چيست؟
.................
باد  خود را گم  نمود است
می خزد  اندر سراغ  خويشتن
آره،آره
باد  هم  گم  می شود
از  خويش محروم می شود

 


اعظم خجسته
 

 

 

 

 

 

 

Бод  меояд

Бод  меояд
Бод  меояд  чи   сокит
Бесадо  хомуши  хомуш
Аз  кадамхояш  хазоне  меналарзад
Аз  нафасхояш  насиме  менахандад
Панчахояш халкаи  дарвозахоро  менакубад
Доманаш  гарду  губори  кучахоро  менарубад

...Бод  меояд
Бесадо  меояд  ин  бод
Гуиё  ки  менаояд

Эй  азизон  хикмати  ин  бод  дар  чист
.........
Бод  худро  гум  намудаст
Мехазад  андар  суроги  хештан
Оре,оре
Бод  хам  гум  мешавад
 Аз  хеш  махрум  мешавад

 

 


Аъзам Хучаста
http://doriush.persianblog.ir/1385/11/

 

برچسب ها : ,