تبلیغات اینترنتیclose
من به فکر رهایی از زندان( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ چهارشنبه 15 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

محبوس

**
من به  فکر  رهایی  از  زندان
در درامدگاه   یک  خانه  هوای  ورود را  دارم
ولی  در  بسته  به  رویم  چهره  بکشادست
و من محبوسم  در  زندان  جهان
خیره ام   بر  پنجره ها  دم  در  حیرانم.
لیک  یکی  داخل  ایت  خانه  مرا  می  بیند
 
و  هم  می  داند
که  منم  خوانده ای  او
....
راه  بده  من را  به  آزاذی!
همه  جا  سایه  انگشت  به  لب
روز  روشن  می گریزد  از  خورشید
و در  این   سراب  غبار  خاکستری
که  تو اش *دوست داشتن*  خوانده ای
من را  که  همیشه می خواندی
چه  راحت  از  کنار  خویش  راده ای.
حالا   بگو
من از این  زندان که قفلی بزرگ از نفس یا نفس بر درش  است
چه گونه رها  شوم؟!
از پنجره  که  پرده اش  بازیی  دست  باد  است
و  سکوت در  حرم  خالیی  او  در  فریاد  است
هیکل  ترا می بینم که  ماه در دیوار  حک  کرده است
...
کوچه ها  پر  گشته اند  از  خلوت  باد
و تنین  پژواک : داد و  بیداد
   راه  رستن از  زندان  کو؟
   من  چه  گونه  اسیر  آزادی  شوم؟

 

اعظم خجسته
 

 


МАХБУС

**

Ман  ба  фикри  рахойи  аз   зиндон
Дар  даромадгохи   як  хона  хавои  вурудро  дорам
Вале  дари  баста  ба  руям  чехра  бигшодаст
Ва  ман  махбусам  дар  зиндони  чахон
Хираам  бар  панчарахо,дами  дар  хайронам.
Лек  яке  дохили  он  хона  маро  мебинад
Ва  хам      медонад
Ки  манам  хондайи  у
.....
Рох  бидех  манро  ба  озоди!

Хама  чо  сояи ангушти  ба  лаб
Рузи  рушан  мегурезад  аз  хуршед
Ва  дар  ин  сароби  губори  хокистари
Ки  туаш  "дуст  доштан"  хондайи
Манро  ки  хамеша  мехонди
Чи рохат  аз  канори  хеш  рондайи.

Холо  бигу
Ман   аз  ин  зиндон  ки  куфле  бузург  аз  нафс  ё   нафас   бар  дараш  аст
Чи  гуна  рахо  шавам
Аз  панчара
Ки пардааш  бозии  дасти  бод  аст
Ва  сукут  дар  харами  холиии  у  дар  фарёд  аст
Хайкали  туро  мебинам,ки  мох  дар  девор  хак  кардааст
.....
Кучахо  пур  гаштаанд  аз  хилвати  бод
Ва  танини  пижвок:доду  бедод

Рахи  растан  аз  ин  зиндон  ку
Ман  чи  гуна  асири  озоди  шавам

 

 


Аъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1385/7/


 

برچسب ها : ,