تبلیغات اینترنتیclose
ای بنديی بند غمان آوای آزادی چه شد؟ ( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ چهارشنبه 15 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


ای بنديی بند  غمان  آوای آزادی چه  شد؟
ويرانه مسکن گشته ای رويای  آبادی  چه شد؟

از خويشتن ببريده ای صوتی  ديگر  بگزيده ای
ماتمنوا  می بينمت  آن شور و آن  شادی چه شد؟

فر کيآن پر پر شده فرهنگ ها ابتر شده،
آن  شعله  ها   اخگر شده آيين  اجدادی  چه  شد؟

تو  از من  خود دورتر،با خويشتن ناجورتر،
صدپاره و رنخورتر،انگيزه رادی  چه شد؟

جمشيد را جامی دگر،کاوس را نامی دگر،
اين صبح را شامی دگر،آن اصل بنلادی چه شد؟....

 


 اعظم خجسته
 

 

 

 эй бандии  банди  гамон,овои озоди  чи  шуд
Вайронамскан  гаштаи,руёи  ободи чи  шуд

Аз  хештан  бибридайи,савте дигар бигзидайи
Мотамнаво мебинамат он шуру  он  шоди  чи  шуд

Фарри Каён  пар-пар  шуда,фархангхо  абтар  шуда
Он  шуьлахо  ахгар шуда ойини  ачдоди чи  шуд

Ту  аз  мани  худ  дуртар бо  хештан  ночуртар
Садпораву ранчуртар ангезаи   роди  чи  шуд

Чамшедро  чоме  дигар Ковусро номе  дигар
Ин  субхро  шоме  дигар он  асли  бунлодиАъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1384/2/

برچسب ها : ,