تبلیغات اینترنتیclose
عشق مرد و شوق مرد و درد مرد ( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ سه شنبه 14 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


افسوس....

 

عشق  مرد و شوق  مرد و  درد مرد
در  ميان  اين  همه  بی رنگی ها،
بحث  ناتو پنتاگون لادن  و  بوش
کرده مارا  اهرم اين  جنگی ها.

ما  به اجبارو گهی  با  ميل  خود
در بلاگ و سايت ها  گم  می شويم،
در  سراغ تازه ها  از  جنگ بوش
از  خوديی خود محروم می  شويم.

زندگيی ما  شده  کامپوتری
ما  اسير حلقه  آمارها،
و-اندر اين حلقه  که  گويا  مدفن  است
از  ميان  گم  گشته  قدر  کارها.
 
ما  ز  خود  بيگانه ايم  در  اين ميان
تشنه و  سوی  سرابی  می رويم،
در  شگفتم  با  همه  شرک و ريا
حبذا،  سوی   سوابی  می رويم.

آن  يکی افسانه  می بافد  همی
و-آن دگر مشغول  کار و ابتکار،
آن که  او  افسانگو  محبوب تر
و-اين يکی وامانده و زارو نزار.


پرمنافق گشته   اين  دنيای دون
بار اللها،منجی را ارزانی دار،
نا اميدی  از سران و حاکمان
می کشد  آهسته مارا پای دار.

دار........شايد هويت ک-و مرده است
در  کوير حرص و نفس و بردگی،
ما  همه عالمنمای جاحليم
خودفروخته در خم افسردگی.
 
...بعد  از  اين افسوس  ما ای هموطن
ما و آمار نبرد  بوش ها،
اين  همه  نوخواجگان  چون  گربه اند
ما همه چون طعمه ها  چون موش ها......

 

اعظم خجسته

http://doriush.persianblog.ir/1383/11/

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار اعظم خجسته -3 , | بازديد : 147